Preloader

Naše Bára Kohlová vyhrála druhé místo v soutěži o Cenu F. L. Riegra s prací o poměrnosti volebního systému do Poslanecké sněmovny.

Naše Bára Kohlová vyhrála druhé místo v soutěži o Cenu F. L. Riegra s prací o poměrnosti volebního systému do Poslanecké sněmovny.

Cenu F. L. Riegra uděluje předsedkyně Poslanecké sněmovny za nejlepší kvalifikační práce, které se věnují parlamentarismu. Odborná komise, ve které zasedají experti na právo, historii nebo politologii, hodnotila přínos předložených diplomových a bakalářských prací, originalitu textu, náročnost výzkumu nebo rozsah prostudovaných pramenů a literatury. Účastníci soutěže své práce před komisí obhajovali při ústním pohovoru. Gratulujeme!


Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly