Preloader

hand-stop

Domácí násilí

Problematika domácího násilí tvoří velkou část agendy naší advokátní kanceláře.

Díky dlouhodobému zájmu o tuto problematiku vám můžeme nabídnout právní poradenství v oblasti pomoci osobám postiženým domácím násilím, a to z komplexního pohledu práva trestního, rodinného, občanského i přestupkového. Jako jeden z mála advokátů v České republice JUDr. Hrdá problematice domácího násilí zasvětila jak svou diplomovou, tak i rigorózní práci.

O domácím násilí soustavně publikuje a přednáší advokátům, soudcům a státním zástupcům.

K této problematice přistupujme samozřejmě s citlivostí a porozuměním pro obtíže, které s sebou nese násilí v intimním vztahu.

Můžeme vás zastupovat před státními orgány a pomoci vám rozhodnout se, jak dále postupovat v těžké životní situaci, jak ochránit vás i vaše děti.

Stejně tak ale dokážeme pomoci osobám nespravedlivě obviněným z páchání domácího násilí.

Informace pro oběti domácího násilí

Týrá vás váš partner čí partnerka? Bije vás? Vyhrožuje vám? Ubližuje vám? Nutí vás dělat věci, které se vám nelíbí? Sprostě vám nadává a uráží vás? Bojíte se jí nebo jeho? Pokud odpovídáte na některou z otázek kladně, pak jste s velkou pravděpodobností obětí domácího násilí. Je těžké si takovou věc přiznat, protože člověk se stydí sám před sebou, že nechal věci dojít tak daleko, ale nebojte se, rozhodně se vám může dostat pomoci, pokud o ni stojíte.

Pokud jste rozhodnuti situaci řešit, či alespoň víte, že ji budete muset řešit v budoucnu, začněte u svého lékaře. Řekněte svému lékaři, co se vám stalo, ať vaše případná zranění může dobře popsat a zaznamenat do lékařské zprávy. Vyhledejte si organizaci pomáhající obětem domácího násilí a nechte si poradit, jak nejlépe ukončit násilný vztah, v němž se nedá dobře žít. Zajímejte se o to, jak si sestavit tzv. bezpečnostní plán, únikovou cestu. Ptejte se na to, kde můžete hledat odbornou pomoc. Zeptejte se na možnosti vykázání pachatele ze společného domova, možnosti, které máte ve vztahu k vašim společným dětem a k tomu, jak nejlépe ochránit i sebe.

Je samozřejmě jen na vás a vašem zvážení, zda chcete pachatele nahlásit na policii a podat na něj trestní oznámení. Pokud se pro to ale rozhodnete, nemusíte v tom být sami. Asi máte spoustu otázek, co by v takovém případě následovalo a co by pro vás vyšetřování policí a soudy znamenalo. Nemusíte se bát, máte právo na to, aby vám v této těžké životní situaci někdo pomohl. Možná jste to nevěděli, ale jako oběť závažného domácího násilí máte právo na to, aby vám v trestním řízení pomáhal advokát na náklady státu. Ten vám pomůže jak při podání trestního oznámení, tak při veškerých dalších úkonech v trestním procesu. Ví, jak proti pachateli uplatnit nárok na náhradu škody, může vám pomoci se získáním peněžité pomoci pro oběti trestného činu od Ministerstva spravedlnosti. Takového advokáta vůbec neplatíte a jeho služby mu za vás hradí stát. Je to potřebná pomoc, která vás může provést trestním řízením a chránit vás a vaše práva.

I pokud se rozhodnete, že věc nechcete řešit trestní cestou, asi budete potřebovat pomoc ve věci řešení situace s dětmi, rozvodem, vypořádáním majetku, zajištěním své bezpečnosti a podobně. I v tomto vám pomůže specializovaný advokát, který má s kauzami domácího násilí zkušenosti a dokáže s vámi celým procesem projít tak, aby byl co nejméně náročný.

Nebojte se a braňte se. Nejste v tom sami!

Kontaktujte nás ve Vaší věci

Oběti domácího násilí zastupuje naše firma zdarma! Oběti neplatí nic - zajistíme, aby všechny výdaje byly hrazeny státem.
TOP
LGBTQ Friendly