Preloader

Právní služby

Využijte naše

Právní služby

Pro své klienty zajišťujeme ten nejlepší možný právní servis.

Trestní právo

Jedna z hlavních specializací naší kanceláře

Rodinné právo

Svěřte nám svůj příběh

Stalking

Obraťte se na naše odborníky

Domácí násilí

Problematika domácího násilí tvoří velkou část agendy naší advokátní kanceláře.

Oběti trestných činů

Naše advokátní kancelář má dlouholeté a intenzivní zkušenosti se zastupováním poškozených a obětí trestných činů.

Náhrada škody

Stali jste se obětí dopravní nehody, ukradli Vám auto, jste poškození trestným činem, čekáte dlouho na řešení pojistné události?

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a Ústavní soud

Díky četným zkušenostem se zastupováním před Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku Vám můžeme nabídnout komplexní právní zastupování před těmito institucemi.

Občanské právo

V rámci širokého spektra občanského práva vám nabízíme zastupování např. ve věcech práva nájmu, práva nemovitostí, práva dědického, ve věcech sporů o úhradu dluhů, zastupování společenství bytových jednotek apod.

Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
TOP
LGBTQ Friendly