Preloader

O naší kanceláři

O naší kanceláři

Jako jedna z mála advokátních kanceláří v ČR se zaměřujeme na problematiku domácího násilí a stalkingu.

Naše advokátní kancelář vám nabízí širokou škálu právního poradenství, právních služeb a zastupování před soudy a státními úřady. Kancelář se však zejména specializuje na trestní a rodinné právo.

Více podrobností k jednotlivým právním oborům najdete v sekci Právní služby.

Poskytované právní služby jsou účtovány v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a nákladech advokátů za poskytování právních služeb.

Cena poskytovaných služeb je vždy individuálně přizpůsobena druhu a obsahu konkrétní právní kauzy, její obtížnosti, rozsáhlosti, nutnosti konzultace např. s daňovými poradci, nutnosti využívání služeb tlumočníka či překladatele apod.

Odměna advokáta za konzultaci s klientem je charakterizována hodinovou sazbou, paušální odměnou za právní služby či odměnou vypočítanou dle tarifních sazeb vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

Upozorňujeme na odlišnou výši smluvní hodinové sazby za práci společníka, advokáta a advokátního koncipienta. K ceně právních služeb je připočítána DPH.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Soudní, správní a jiné poplatky nebo náklady spojené s využitím služeb znalců, tlumočníků, notáře, apod. hradí v plném rozsahu klient.

Dokážeme zajistit služby soudních znalců, spolupracujeme s psychiatrem, klinickým psychologem i dětskými klinickými psychology.

Právní služby poskytujeme v češtině, angličtině a španělštině.

 

Získaná ocenění

2020
Cena Františky Plamínkové

 

2021
Flamma pro inspirativní právničky

2022
Právník roku v kategorii Pro bono

2024
Elle Women's Award

 

 

 

Kontaktujte nás ve Vaší věci

Success/Error Message Goes Here
Dobrý advokát - investice do Vaší budoucnosti!
TOP
LGBTQ Friendly