Preloader

face-sad

Oběti trestných činů

Naše advokátní kancelář má dlouholeté a intenzivní zkušenosti se zastupováním poškozených a obětí trestných činů.

V souladu se zákonem č. 5/2013 Sb., o obětech trestných činů, dokážeme obětem zajistit maximální ochranu jejich práv, přiznání statutu tzn. zranitelné oběti, požádat o zmocněnce hrazeného státem, pomáháme obětem předcházet sekundární viktimizaci (druhotné újmě způsobené probíhajícím trestním řízením). Po pachatelích vymáháme náhradu škody.

Mezi naše specializace patří i právní pomoc v rámci podání žádosti o peněžitou pomoc obětem trestné činnosti směřované Ministerstvu spravedlnosti ČR.

O zastupování obětí trestných činů JUDr. Hrdá přednášela i v České advokátní komoře v rámci vzdělávání advokátů a koncipientů. V současné době přednáší o domácím násilí a přístupu k obětem trestných činů jak advokátům, tak i soudcům, státním zástupcům, ale i policistům a dalším příslušníkům exekutivních složek státu.

Informace pro oběti sexuálního napadení

Pokud jste se stali obětí násilí sexuálního charakteru, nebojte se, rozhodně se vám může dostat pomoci, pokud budete chtít.

Řekněte, prosím, svému lékaři, co se vám stalo, ať vaše případná zranění může dobře popsat a zaznamenat do lékařské zprávy. Můžete se také obrátit na některou z organizací, které obětem pomáhají po stránce psychické tak, aby sexuální násilí nezanechalo velké šrámy na vaší psychice.

Je samozřejmě jen na vás a vašem zvážení, zda chcete pachatele nahlásit na policii a podat na něj trestní oznámení. Pokud se pro to ale rozhodnete, nemusíte v tom být sami. Asi máte spoustu otázek, co by v takovém případě následovalo a co by pro vás vyšetřování policí a soudy znamenalo.

Nemusíte se bát, máte právo na to, aby vám v této těžké životní situaci někdo pomohl. Možná jste to nevěděli, ale jako oběť takového trestného jednání máte právo na to, aby vám v trestním řízení pomáhal advokát na náklady státu. Ten vám pomůže jak při podání trestního oznámení, tak při veškerých dalších úkonech v trestním procesu. Ví, jak proti pachateli uplatnit nárok na náhradu škody, může vám pomoci se získáním peněžité pomoci pro oběti trestného činu od Ministerstva spravedlnosti. Takového advokáta vůbec neplatíte a jeho služby mu za vás hradí stát. Je to potřebná pomoc, která vás může provést trestním řízením a chránit vás a vaše práva.

Nebojte se a braňte se. Nejste v tom sami!

 

Kontaktujte nás ve Vaší věci

Oběti trestných činů zastupuje naše firma zdarma! Oběti neplatí nic - zajistíme, aby všechny výdaje byly hrazeny státem
TOP
LGBTQ Friendly